Презентации


Семинар-Обучение Арбанаси 12.10.2019 г.

Основни насоки в развитието на Д248, България 2019/2010 - проф. Снежата Тишева - Чеърмен на Д248

Разширение в Инър Уийл - Нели Братоева - Паст Чеърмен

Разширението в Инър Уийл - това сме ние - Милена Александрова - Паст Чеърмен

Дистриктни проекти - Антоанета Кафеджиева - Паст Чеърмен

Заедно по (не) обикновенните пътеки на България - Анита Хинова - ИУ клуб Плевен

Да засадим дърво - Мариана Стоева - ЗНП Д248

Функция на Секретаря в клубовете - Мариянка Петракиева - Секретар на Д248


Отчет Иннър Уийл Дистрикт 248 – България 2018/2019 

IW Cruise by Bus -  IW Круиз с Aвтобус - Нели Братоева

Семинар-Обучение гр. Бургас 22.09.2018

Европейска среща Ставангер, Норвегия 06.09.2018-09.09.2018 - Янислава Илиева, НП 2017/2019

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА Националния Представител и Борд Директора - Янислава Илиева НП 2017/2019

Разширяване на ниво дистрикт В INNER WHEEL - СНЕЖАНА ТИШЕВА, ОРГАНИЗАТОР РАЗШИРЕНИЕ 2018-2019

Международни събития 2018-2019- Севдалена Неделчева Организатор Международни връзки

Популяризиране на дейността на ИУ по места работа с регионалните медии – Диана Рамналиева – Редактор

Национален проект Чети-Дари - как се случват нещатаНационален проект Чети-Дари - как се случват нещата

Европейско рали 13-15.09.2019г Ротердам Холандия -  Янислава Илиева, НП 2017/2019

ПРЕЗИДЕНТ НА КЛУБ РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ - Живка Стоянова Пастчеърмен 2018/2019

Семинар за обучение на президенти и секретари - Президенти - Ганка Бургелова Паст Чеърмен 2012/2013Президенти - Ганка Бургелова Паст Чеърмен 2012/2013

INNER WHEEL КАФЕ - Ганка Бургелова Паст ЧеърменГанка Бургелова Паст Чеърмен

2018-2019 Обучение клубове Финансови правила - Марияна Петракиева Секретар Д248 България 2018/2019

2018-2019 Извадка от Конституция 2018 ФИНАНСИ правила - Марияна Петракиева Секретар Д248 България 2018/2019Марияна Петракиева Секретар Д248 България 2018/2019

Доклад регистрация Д-248 

 


Презентация отчет за дейността на клубовете 2017-2018

Презентация отчет за дейността на клубовете 2017-2018 текст текст

Приятелство - Росица Йорданова- текст

Приятелство - Росица Йорданова- клип

ПЛАНЕТА БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ - Нели Братоева

Български текст към презентация


Презентация клубове- Етрополе- 10.03 2018

Семинар-Обучение Пловдив 16.09.2017

Мотивация и лидерство - д-р Капила Гупта

Проект Чети-Дари- ИУ клуб Шумен

Моята история - Пенка Чернева ИУ Ловеч             Моята история-  текст

Моята история - Младите в Инер Уил - Росица Йорданова ИУ София    Младите и Инер Уил- текст

Моята история - Ивета Билева

Избори на клубно, дистриктно и наддистриктно ниво - Ганка Бургелова

Нива в структурите на ИУ - Елена Захариева

Ролята на Ковчежника - Марияна Петракиева Ковчежник D248

Протокол и Церемониал на различните видове сбирки-Лили Панайотова

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА БОРДА НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ

Финансови правила

Извадка от Конституцията / с промените 2015г / за финансовата дейност на организацията 


Семинар-Обучение 1.10.2016

Изложение за отговорността, някои въпроси по Конституцията, по протокола на организацията ни и темата за мотивация и лидерство.

Ролята и отговорностите на секретаря на клуба.

Финансови правила за 2016 г заложени в Конституцията и Наръчник на ИУ от 2015,

Ролята на ковчежника на клуба

Правилата за финансовата дейност на дистрикта.

Обзор на 10-та Европейска среща на ИУ юли 2016


Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло, Провеждане на избори, Приемане на нови членове, Янислава Илиева, Пастчеърмен 2011/2012 Милена Александрова, Пастчеърмен 2010/2011 27.09.2014

INTERNATIONAL INNER WHEEL, Конституция и НаръчникКонституция и Наръчник, Живка Стоянова, Зам.национален представител

Инер Уил България 2014-2015, Обучителен Семинар за Президенти, Секретари и Ковчежници, 27 септември 2014, град Ловеч, Снежана Шопова, District 248, Chairman 2014-2015

International Inner Wheel, Nelly Bratoevaq National Representative Bulgaria 2013/2015

Ролята на Президента на Клуб, Снежана Шопова, District 248, Chairman 2014-2015

ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛ НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ, Лиляна Панайотова,Президент 2014-2015 Инер Уил град Пловдив

История INNER WHEEL Ганка Бургелова Past District Chairmen, IW Димитровград

Презентация «NUTRITION & SUSTAINABILITY», Превод на презентацията

Световно универсално изложение EXPO 2015 - Милано, Италия

AbhaGupta 1012