Презентации

 Он-лайн Семинар - Обучение на 10.05.22 г. - Президента; 11.05.22 г. - Секретари; 12.05.22 г. - Ковчежници
 

Функция на Секретаря в клубовете - Снежанка Желязкова - Секретар Д248 България 2021/2022

Роля и отговорности на  Ковчежника в Клуба - Марияна Петракиева - Паст Чеърмен на Д 248 за 2021/2022 ИУ г

 

 Бюлетини за дейността на Дистрикт 248, България за 2021 / 2022 ИУ година

Бюлетин № 4 на Дистрикт 248, България за м. май и юни 2022 год.

Бюлетин № 3 на Дистрикт 248, България за м. януари, февруари, март и април 2022 год.

 
 

 
Електронни списания на ИИУ за 2021 / 2022 ИУ година

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Presidential-Bulletins/epm/in-the-pink/IIW-InThePink-01-web.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Magazine/iiw-inthepink-02-web.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Presidential-Bulletins/epm/in-the-pink/iiw-inthepink-03-web.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Presidential-Bulletins/epm/in-the-pink/iiw-newsletter-04-web.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Presidential-Bulletins/epm/in-the-pink/iiw-inthepink-05-web.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Presidential-Bulletins/epm/in-the-pink/iiw-newsletter-21-22-06.pdf

https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/presidential-newsletters/2022/06/14/iiw-magazine-2021-2022-june-2022/


 Он-лайн Семинар - Обучение 29.05.2021 год.

Кратък обзор на дейността на Д 248 България за 2020/2021.Действащи проекти и развитие -Мариана Петракиева - Чеърмен Д248 България 2020/2021

Ролята на Президента на Клуба - Мариана Петракиева - Чеърмен Д248 България 2020/2021

Функция на Секретаря в клубовете - Снежанка Желязкова - Секретар Д248 България 2020/2021

Обучение Ковчежници - Финансови правила - Ивета Билева, Ковчежник Д248 България 2020/2021


Виртуален 18-ти Конвент на ИИУ, 17 и 18 април 2021 г. - Джайпур, Индия - Марияна Петракиева - Чеърмен на Дистрикт 248


Бюлетини за дейността на Дистрикт 248, България за 2020 / 2021 ИУ година

Бюлетин № 4 на Дистрикт 248, България за м. май и юни 2021 г.

Бюлетин № 3 на Дистрикт 248, България за м. януари, февруари, март и април 2021 г.

Бюлетин № 2 на Дистрикт 248, България за м. ноември и декември 2020 г.

Бюлетин № 1 на Дистрикт 248, България за м. юли, август, септември и октомври 2020 г.


Семинар-Обучение Ловеч 19.09.2020 г.

Цели 2020-2021 - Пътуване към промяната - Бина Виас - Президент на ИИУ

Развитие и запазване на членството в IU - Бина Ваас - Президент на IIU

Лидерски качества - д-р Рашми Шарма, Асоциация на ИУ клубовете в Индия

Функция на Секретаря в клубовете - Антоанета Кафеджиева - Паст Чеърмен


Възможност за подкрепа на проект "Дарявай, докато четеш"


Семинар-Обучение Арбанаси 12.10.2019 г.

Основни насоки в работата на Д248, България 2019/2010 - проф. Снежата Тишева - Чеърмен на Д248

Слово на Филис Чартър - Президент на ИИУ за 2019/2020 ИУ г. 

Разширяване в Инър Уийл - Нели Братоева - Паст Борд Директор на ИИУ

Разширяване на Интер Уийл - това сме ние - Милена Александрова - Организатор разширяване на D248

Дистриктни проекти - Антоанета Кафеджиева - Паст Чеърмен

Заедно по (не) обикновенните пътеки в България - Анита Хинова - ИУ клуб Плевен

Да засадим дърво - Мариана Стоева - ЗНП Д248

Допълнителна информация към проект "Да засадим дърво" - адв. Доротеа Будакова - Вице Чеърмен на Д 248

Функция на Президента на Клуба - Живка Стоянова - Паст Чеърмен 

Допълнителна информация за представяне на Живка Стоянова

Функция на Секретаря в клубовете - Мариянка Петракиева - Секретар на D248


Отчет Иннър Уийл Дистрикт 248 - България 2018/2019 

Круиз IW с автобус - Нели Братоева  - Паст Борд Директор ИИУ


Семинар-Обучение гр. Бургас 22.09.2018

Европейска среща Ставангер, Норвегия 06.09.2018-09.09.2018 - Янислава Илиева, НП 2017/2019

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ И БОРД Директор - Янислава Илиева НП 2017/2019

Разширяване на ниво Дистрикт в IW- СНЕЖАНА ТИШЕВА, ОРГАНИЗАТОР РАЗШИРЕНИЕ 2018-2019

Международна асоциация 2018-2019- Севдалена Неделчева Организатор Международни връзки

Популяризиране на дейността на IW по места за работа с регионални медии - Диана Рамналиева - Редактор

Национален проект Чети-Дари - как се случва 

Европейско рали 13-15.09.2019г Ротердам Холандия - Янислава Илиева, НП 2017/2019

ПРЕЗИДЕНТ НА ​​КЛУБ РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ - Живка Стоянова Пастчеърмен 2018/2019

Семинар за обучение на президенти и секретари - Ганка Бургелова Паст Чеърмен 2012/2013

ВЪТРЕШНО КОЛЕЛО КАФЕ - Ганка Бургелова Паст Чеърмен

Обучение клубове Финансови правила - Марияна Петракиева Секретар Д248 България 2018/2019

Извадка от Конституция 2018 ФИНАНСОВИ правила - Марияна Петракиева Секретар Д248 България 

Доклад регистрация Д-248 

 


 

Приятелство - Росица Йорданова- текст

Приятелство - Росица Йорданова- клип

ПЛАНЕТА БЕЗ ЗАМЪРСЯВАНЕ - Нели Братоева

Български текст към презентация


Презентация клубове- Етрополе- 10.03 2018

Семинар-Обучение Пловдив 16.09.2017

Мотивация и лидерство - д-р Капила Гупта

Проект Чети-Дари- ИУ клуб Шумен

Моята история - Пенка Чернева ИУ Ловеч             Моята история-  текст

Моята история - Младите в Инер Уил - Росица Йорданова ИУ София    Младите и Инер Уил- текст

Моята история - Ивета Билева

Избори на клубно, дистриктно и наддистриктно ниво - Ганка Бургелова

Нива в структурите на ИУ - Елена Захариева

Ролята на Ковчежника - Марияна Петракиева Ковчежник D248

Протокол и Церемониал на различните видове сбирки-  Лили Панайотова

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА БОРДА НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ

Финансови правила

Извадка от Конституцията / с промените 2015г / за финансовата дейност на организацията 


Семинар-Обучение 1.10.2016

Изложение за отговорността, някои въпроси по Конституцията, по протокола на организацията ни и темата за мотивация и лидерство.

Ролята и отговорностите на секретаря на клуба.

Финансови правила за 2016 г заложени в Конституцията и Наръчник на ИУ от 2015,

Ролята на ковчежника на клуба

Правилата за финансовата дейност на дистрикта.

Обзор на 10-та Европейска среща на ИУ юли 2016


Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло, Провеждане на избори, Приемане на нови членове, Янислава Илиева, Пастчеърмен 2011/2012 Милена Александрова, Пастчеърмен 2010/2011 27.09.2014

INTERNATIONAL INNER WHEEL, Конституция и Наръчник, Живка Стоянова, Зам.национален представител 2013-2015

Инер Уил България 2014-2015 , Обучител Семинар за Президенти, Секретари и Ковчежници, 27 септември 2014, град Ловеч, Снежана Шопова - Чеърмен  2014-2015, Д248

Международно вътрешно колело , Нели Братоева Национален представител България 2013-2015

Ролята на Президента на Клуб , Снежана Шопова - Чеърмен 2014-2015. Д248

ПРОТОКОЛ И ЦЕРЕМОНИАЛ  НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ, Лиляна Панайотова -  Чеърмен 2014-2015, Д 248

История INNER WHEEL  Ганка Бургелова  - Чеърмен 2012-2013, Д 248

Презентация «ХРАНЕНЕ И УСТОЙЧИВОСТ» , Превод на презентация

Световно универсално предложение EXPO 2015 - Милано, Италия

AbhaGupta 1012