Избор на бордове и делегати на клубовете. Избор на ИИУ борд - пликовете с получените от централата бюлетини се предават или изпращат на НП

Календар
Важни постоянни срокове
Дата
Събота, 25 Мар , 2023 06:00 - 23:30