Logo above theme 2019 2020

Инър Уийл е една от най-големите доброволни организации на жени в света,

със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена.

В момента клубовете по света имат над 110 000 членове в повече от 100 страни

Изборна конференция ИУ D248 16.03.2019

Дистрикт 248 посреща през октомври Президента на Интернешънъл Инър Уийл 

Проф. Снежанка Тишева от ИУК Плевен, настоящ Организатор Разширение в ИК  на Дистрикт 248 България, бе избрана с пълно болшинство от 51 гласа „ЗА“ за Чеърмен  2019/2020 г.  на Общо събрание, проведено в София на 16-и март тази година от 13,30 часа в зала „Европа“ на хотел „Рамада“ - София. Събранието, което избра нов Изпълнителен комитет  2019/2020 г.,  премина в присъствието на 42-ма  делегати от 22 клуба  в страната и 9 членове от ИК, при всичко гласуващи делегати – 51. Отсъствие отбелязаха 4 клуба – Балчик, Варна Еуропея, Варна Марина и Русе.

Поради отсъствието си по уважителни причини, свързани със служебен ангажимент, проф. Тишева благодари за гласуваното и доверие писмено.

Текстът на Обръщението на новия Чеърмен на Дистрикт 248 България към всички делегати, бе прочетен от Президента на Клуб Плевен - Анелия Иванова.

Общото събрание избра и пълен състав на новия ИК 2019/2020 г., в лицето на  Вице Чеърмен Доротея Будакова – ИУК Пловдив – 51 гласа „ЗА“;  Марияна Петракиева – ИУК Ловеч - 43 гласа „ЗА“; Ковчежник - Радостина Георгиева – ИУК Ямбол -  51 гласа „ЗА“; Организатор международни връзки -  Севдалена  Неделчева – ИУК Варна - 51 гласа „ЗА“; Снежанка Христо-Желязкова – ИУК Балчик - 27 гласа „ЗА“; Редактор - Диана Рамналиева – ИУК Казанлък - 46 гласа „ЗА“;   Уебмастер - Стефка Петрова – ИУК Стара Загора - 51 гласа „ЗА“.

В гласуването за секретар кандидатурата на Велина Христова  - ИУК Добрич събра 8 гласа „ЗА“. Изборът за Организатор връзки между клубовете премина в конкуренцията на Галина Илиева – ИУК Видин - 7 гласа „ЗА“ и Красимира Узунова – ИУК Бургас - 17 гласа „ЗА“. Позицията на редактора бе с една кандидатура, която бе гласувана с 5 вота „Против“.

По предложение на Чеърмен  Антоанета Кафеджиева, Комисията по избора бе гласувана в състав от 5 дами - Председател:  Нина Червенкова и  членове: Маринела Георгиева –ИУ клуб Ловеч, Силвия Димитрова – ИУ клуб Добрич, Веселка Асенова – ИУ клуб Видин, Паст Чеърмен 2015/2016 г.  и   Калина Вапцарова – ИУ клуб София.  

Общото събрание бе открито по Церемониал от Чеърмен Антоанета Кафеджиева. Освен избора на нов ИК, дневният ред разгледа и въпросите за регистрацията на Дистрикт 248 като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, където гласуването даде път на регистрацията  с 45 гласа „Да“ и 6 гласа „Против“. Решението дойде след като събранието изслуша председателя на комисията по предложението за  регистрация на Дистрикт 248, Вице Чеърмен Доротея Будакова от ИУК Пловдив, която запозна присъстващите с поредицата от стъпки в изпълнение на процедурата по регистрация.

По предложение на Чеърмен Антоанета Кафеджиева се сформира нова комисия по изпълнение на процедурата по регистрацията на Дистрикт 248 България. В комисията да се включат юристи, счетоводители, одитори, хора компетентни по темата, предложи тя. Така съставът на Комисията се оформи в следния вид: Председател-Ганка Бургелова - клуб Димитровград,

Паст Чеърмен 2012/2013г. и членове: Доротея Будакова - клуб Пловдив, Вице Чеърмен, Светлана Георгиева - клуб Свищов, Геновева Димитрова -клуб Шумен, Снежана Янева - клуб Пирдоп, Цветозария Кътева - клуб Ботевград.

Общото събрание се обедини около идеята за постоянна връзка между комисията и клубовете, с възможност, всеки, който смята, че би бил полезен в този процес, да може да даде своите предложения относно регистрацията.

Съгласно приетия дневен ред, Чеърмен Кафеджиева започна Общото събрание с текста на Протокола от решението та ИК на Д248 за избор на позицията за Организатор Разширение на Милена Александрова от ИУК Ямбол, след вземането на нейното съгласие.

Председателят на Комисията по Предложенията, Паст Чеърмен 2016/2017 г., Снежина Манчорова, прочете и обясни мотивите за отхвърленото предложение на клуб Стара Загора - ИК да организира Рали срещи в България на всички клубове, с отправяне на покани към клубове в чужбина. Всеки клуб е свободен да направи това сам, ако желае, уточни тя.

Общото събрание прие след гласуване и решение за уеднаквяване на изписването и произношението на името на организацията Inner Wheel, на български език, съответно - „Инър Уийл“. Педложението бе внесено за разглеждане още през есента от името на ИК по време на семинара в гр. Бургас. Предложението се гласува  със „ЗА“ с  огромно болшинство.

Съществен момент от конференцията на 16-и март бе и споделянето от страна на Чеърмен Антоанета Кафеджиева, на личните и впечатления от проведените срещи по клубовете на Дистрикт248, след обиколката, която тя предприе в цялата страна в последните седмици. Чеърмен  Кафеджиева  не скри радостта си от приемането на много нови членове на Дистрикт 248 България, голяма част от които тя е имала удоволствието да поздрави лично по време на клубните сбирки, както и да връчи символите на организацията на голяма част от тези нови приятелки, избрали да работят за каузата на  ИИУ.

Чеърмен Кафеджиева сподели и впечатленията си от честването на Световният ден на ИИУ. По време на форума в София тя поднесе своите поздрави и благодари на всички за всеотдайната им работа като връчи на представители на присъстващите клубове специално изработени колажи в снимки от празника. Снимките са събрани от Организатор връзки между клубовете – Снежанка Желязкова.

Колажите ще намерят своето място на сайта на Дистрикт 248 в електронен вариант, за да могат клубовете да ги ползват при необходимост, бе обявено още в София.

Общото събрание прие предложението на Чеърмен Антоанета Кафеджиева, подкрепено и от Изпълнителния комитет, Проектът „Антидрога“ да продължи и през следващата година. По него ще се работи като дистриктен проект, предвид голямата значимост на проблема и желанието на клубовете да работят по тази тема. „Добре е този проект да продължи да бъде наш общ дистриктен проект напред в годините в дългосрочен  план, темата е отворена и актуална, много ог клубовете са намерили свой собствен модел на работа по „Антидрога“, мотивира предложението си Чеърмен Кафеджиева.

За пореден път най-големият форум на Дистрикта, дискутира и проекта „Чети дари“, който стана дистриктна кауза  в настоящата година. Този проект също има своите последователи и резултатите от работата по него се увеличават, е становището на Чеърмен Антоанета Кафеджиева, изразено и от целия ИК. В подкрепа на идеята,  полезен опит споделиха приятелките от ИУ клуб Свищов, които вече имат успешно приключен проект по „Чети Дари“.

Особен интерес у делегатите на форума предизвика темата за новите възможности за международни контакти с приятелки от ИИУ. Обстойно бе представено предстоящото посещение в началото на месец май в Дания, съгласно Меморандума за Приятелство с Дистрикт 45. Паст Чеърмен Живка Стоянова изложи пред делегатите програмата на пътуването на 16 наши приятелки от България – дами от клубовете Стара Загора, Стара Загора - Берое, Варна Еуропея и Нова Загора. От нейното изявление стана ясно още и решението на ИК,  да се отпуснат 370 лв., предвидени вече по бюджет, с които да се осигурят малки дребни подаръци за датските домакини, които да им напомнят за България. Преживяното в Дания ще беде непременно споделено с приятелките, след завръщането на групата, обеща Паст Чеърмен Стоянова.

Международните контакти събудиха интереса на участниците в Общото събрание и по повод предстоящото пътуване до Турция за Ралито в Истанбул и участието в Международното рали в Ротердам през септември. Предварителната програма за Ротердам бе съобщена от Националния Представител д-р Янислава Илиева. Тя представи формата на подобни международни събития и изтъкна тяхното значение за създаването на нови и утвърждаването на вече съществуващи приятелства извън границите на всяка отделна страна. НП д-р Янислава Илиева подчерта съществената разлика между европейско рали и национална асамблея.

В рамките на темата, която бе обсъдена в края на форума, Красимира Узунова от клуб Бургас обяви планирането на посещение  в Турция за празника на лалетата от 12-и до 3-и април, когато ще се проведе и среща на трите клуба от Бургас, Одрин и Истанбул. Приятелката от Бургас покани и представители на другите клубове от Д248, да се включат в пътуването, ако има желание от тяхна страна.

Домакинство за провеждане на Обучителният семинар на 12-13 октомври със специален гост,  ИИУ Президента Филиз Чартър 2019-2020 г., също бе обсъдено и гласувано по време на конференцията в София. Въпросът с домакинството е изключително важен, поради високия статут на госта. Г-жа Филиз Чартър е следващият Президент на ИИУ. Общото събрание прие предложението на ИК, кулминацията на посещението да бъде по време на годишния национален обучителен семинар, който да се проведе  във Велико Търново.

Клубовете в Казанлък и Свищов също имат готовност да домакинстват семинара през есента, се разбра още по време на конференцията, където желание за домакинство изразиха и представителите на клуб Стар Загора Берое.  Предложението за Свищов дойде от Светлана Георгиева.

Съдействие при организацията във Велико Търново от името на своя клуб, обеща Марияна Йорданова от ИУК Нова Загора, Паст Чеърмен  2013/2014 г.

Поканата към Филиз Чартър е отправена още през миналата година, но посещение не е имало, не поради липсата на желание нейна страна, обясни Националният Представител на Дистрикт 248 – д-р Янислава Илиева. Общото събрание реши Обучителния семинар на Дистрикт 248 да бъде на 12-13-и октомври в гр. Велико Търново, а Изборната конференция  за  2020/2021г., да се проведе  при домакинството на ИУК Свищов. 

В заключение, работната част на форума се спря отново на въпроса за поемане на отговорност от страна на отделните клубове относно заплащането на кувертите за предварително заявените за официалните вечери след дистриктните мероприята, места. Както е известно, приятелките от клубовете – домакини, често имат проблеми с отказа в последния момент от страна на някои участници, да присъстват на официалните вечери. Това създава финансови затруднения на организаторите, поради изискванията на ресторантите и другите заведения, където се провеждат националните срещи, да бъдат заплатени изцяло предварително заявените места. Ангажимент на клубовете е да заплатят предварително заявените, но отказани в последния момент куверти, бе припомнено от страна на ИК.  Преди закриването на Общото събрание на Дистрикт 248 България на 16-и март в София, Чеърмен Антоанета Кафеджиева  напомни за изтичането на крайния срок за изпращане от клубовете на имената на дамите, избрани в новите бордове за Инър-уийлската 2019/2020 г.  

След закриването на Общото събрание, поради изчерпване на Дневния ред в 16:45 часа, дамите отпразнуваха поредната си среща с приятелството в Инър Уийл, в ресторанта на хотел „Рамада“ в изключително настроение и при перфектната организация от страна на домакините от Инър Уийл клуб София, подготвили и осъществили стилната  и запомняща се програма на вечерта.

Диана Рамналиева,

Редактор Дистрикт 248 България