Редакция на събитие

Inner Wheel Club София Балканика

Чартиран на:
21.01.2020 г.
Спонсор:
Инер Уийл клуб - Варна Еуропеа
За контакти:     
е-mail:
Седмична среща:
Всеки втори и четвърти четвъртък на месеца,18 ч. Кафе-клуб "КАЗА ВЕРАНДА", ул."Чипровци"9

Управителен съвет 2020/ 2021г.

Президент
: Пепа Желева
Вицепрезидент: Марина Митова
Секретар: Маргарита Въчкова
Ковчежник: Янка Тренчева

История 

 

 

 

Избор на НП и ЗПН на Дистрикт 248, България

Календар
Важни постоянни срокове
Дата
Понеделник, 15 Фев , 2021 09:00