Национални проекти

Благодарности за четящите дарители!
Любовта към книгите, трудолюбието и добрината на четящите деца, направиха възможно Инър Уийл Клуб Стара Загора да дари монитор за Клиниката по неонатология при Университетска болница гр. Стара Загора. Дарението на стойност 1200 лева е изпълнена кауза „Дари живот н бъдеще на недоносените деца!” по националния проект „Дарявай, докато четеш” на Инер Уил- Клуб Шумен, Дистрикт 248, чрез сайта www.chetidari.bg.Мониторът проследява сърдечната дейност и кислородното насищане в кръвта на бебетата. Дава възможност за непрекъснат запис. При животозастрашаващ проблем издава звуков сигнал.
Благодарим на четящите дарители! Дарявайки кредите си за тази кауза, те помогнаха на лекуващите лекари и на тези малки дечица да пораснат!
За каузата са дарили кредити деца от следните населени места в страната: Бургас, Белене, Белово, Варна, Белослав, Ботевград, Казанлък, Шумен, Стара Загора, Асеновград, Златица, София, Свищов, Севлиево.
Стойността на реализираните каузи по проекта е 28 886 лева, като той стартира на 11.05.2016г. Публикуваните заглавия на книги с тестове в сайта са 309 броя, разпределени в трите възрастови групи. До момента на сайта са представени още три активни каузи, които предстои да бъдат реализирани: „Да разберем по-бързо, да стигнем по-далеко, да знаем повече”-Монитор за интерактивна класна стая в СУ „Васил Левски” гр. Стара Загора; „Български орел”-първият български вестник-Реставрация на вестник „Български орел”, Лайпциг,1846-1847,Г. I,бр.1-3(8л.) по Дарителска програма „Осинови книга” на Национална библиотека”Св.Св. Кирил и Методий”; „Помогнете на специалните деца, да се адаптират към заобикалещия ги свят”-Музикално-двигателна програма за Дневен център за деца с увреждания, гр. Свищов.
От Тях, учениците, които четат и даряват от добрината си, чрез сайта www.chetidari.bg зависи коя ще бъде следващата изпълнена благотворителна кауза!
Цялостна представа за сайта и проекта можете да получите като посетите www.chetidari.bg 

2monitor 230821