Национални проекти

Четящите деца направиха възможно, Инър Уийл Клуб  Стара Загора  на 19.11.2020г. да дари мултимедиен проектор за новата актова зала в СУ „Железник” Стара Загора. Дарението e на стойност 1200 лева. To е изпълнена кауза „Прочети книга-опознай света!” по националния проект „Дарявай, докато четеш” на Инер Уил Клуб Шумен, Дистрикт 248, чрез сайта www.chetidari.bg. Оборудването  дава възможност да се оформи един кът в училището, за по-лесно, по-бързо и качествено усвояване на знанията.
Благодарим на четящите деца,  за труда и добрината!
Те  помогнахте  едно училище да има оборудвана актова зала  и  учебният процес да стане по-интересен и привлекателен!
Четящите дарители за каузата  са 50 броя , от които 48 броя от СУ „Железник” гр. Стара Загора, дарили 1180 кредита и по един дарител от гр. Шумен,  гр.Златица-дарили 20 кредита. Най –много кредити  са дарили учениците от VIВ клас, следвани от VIIБ,  дарители са още ученици от 6-те класове, паралелки „А”, „Б”, „Г”; 7-те класове, паралелки „А”, „В”; 5-ти клас, паралелка „А”; 4-ти клас, паралелка „Б”; 3-ти клас, паралелки „В”, „Б”; 1-ви клас, паралелка „Б”.
Това е тринадесета реализирана кауза по проекта, който стартира на 11.05.2016г. До момента на сайта са представени още три активни каузи, които предстои да бъдат реализирани:  „Да разберем по-бързо, да стигнем по-далеко, да знаем повече”-Монитор за интерактивна класна стая в СУ „Васил Левски” гр. Стара Загора;  „Четенето е удоволствие-да четем и да играем”-Нов кът за четене в СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора; „Дарете интерактивна платформа за обучение на деца и деца със специални образователни потребности в ДГ „Вълшебство” гр. Бургас”-Интерактивна платформа за видеоигри върху пода в детска градина „Вълшебство” гр. Бургас.
Всичко е в ръцете на четящите ученици! От тях зависи, коя ще бъде следващата изпълнена кауза!
Цялостна представа за сайта и проекта можете да получите като посетите www.chetidari.bg


iwstzag jeleznik1