Национални проекти

Благодарение на четящите деца, на 30.09.2020г. Инър Уийл Клуб Бургас дари мобилна светофарна уредба с пътни знаци на Центъра за специална образователна подкрепа гр. Бургас.

Uredi 011020

Дарението е на стойност 950 лева. То е изпълнена кауза „Подари ми детство с мобилни уреди за обучение на открито” по националния проект „Дарявай, докато четеш” на Инер Уил Клуб Шумен, Дистрикт 248,чрез сайта www.chetidari.bg . Уредите са предназначени за обучение на открито на децата със специални образователни потребности в Центъра. Чрез игролечение, децата ще се научат да се контролират, да разпознават пътната обстановка, да изпълняват пешеходните правила с настроение и най-вече да се адаптират в заобикалящата ги среда.
Благодарим на четящите деца и младежи за труда и добрината!

С техния жест на дарителство, те помогнаха да се създаде един по-добър свят за децата със специални образователни потребности!
Децата, дарили кредити за каузата са  от следните населени места в България: Бургас, Шумен, Стара Загора, Варна,Златица, Сливен.
Това е дванадесета реализирана кауза по проекта, който стартира на 11.05.2016г. До момента на сайта са представени още пет активни каузи, които предстои да бъдат реализирани:  „Да разберем по-бързо, да стигнем по-далеко, да знаем повече”-Монитор за интерактивна класна стая в СУ „Васил Левски” гр. Стара Загора;  „Четенето е удоволствие-да четем и да играем”-Нов кът за четене в СОУ „Максим Горки” гр. Стара Загора; „Книга прочети и на училищната библиотека помогни”-Обновяване с нови съвременни книги на училищната библиотека в Пето основно училище „Митьо Станев” гр. Стара Загора; „Прочети книга-опознай света”-Мултимедиен проектор за новата актова зала на СУ „Железник” гр. Стара Загора; „Дари любов и помогни на новородените недоносени деца”- Преносима инфузионна помпа с батерии за Неонатологично отделение в МБАЛ гр. Шумен.
От четящите ученици зависи, коя ще бъде следващата изпълнена кауза!
Цялостна представа за сайта и проекта можете да получите като посетите www.chetidari.bg