Национални проекти

С БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРИНАТА НА ЧЕТЯЩИТЕ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ!

„Чети-дари” реализира шеста кауза! 

Реализирана е каузата „Очи на четири лапи”-училище за кучета водачи по проекта ”Дарявай, докато четеш” на Инер Уил Клуб Шумен, Дистрикт 248, благодарение на  четящите ученици. Дарени са 3000 лева на Фондация „Очи на четири лапи” гр. София. С предоставената сума Фондацията закупи суха храна за обучаваните кучета, които ще помогнат на незрящите хора да живеят пълноценно.

Очи на четери лапи1Очи на четери лапи2

Благодарим на четящите деца и младежи, които положиха труд и дариха от добрината си. Решаваха  тестове по прочетени книги, спечелваха кредити и ги даряваха за  кауза, която да помогне на кучетата в обучение, да станат приятели и помощници на незрящи хора. Инер Уил Клуб Шумен направи възможно това да се случи, създавайки сайта www.chetidari.bg и осигурявайки средствата.  Четящите дарители  получиха благодарности от Фондация „Очи на четири лапи”, в изпратен Благодарствен адрес.     

За тази кауза 86 деца и младежи са дарили от натрупаните кредити от решените тестове по книги, които са прочели! От тях 40 са от гр. Шумен, останалите 46 са от следните населени места: Белене, Варна, Белослав, Бургас, Търговище, София, Балчик, Разград, Брацигово, Димитровград, Пчелник, Асеновград, Хасково, Добрич, Свищов, Брегово, Сливница, Лясковец, Пловдив, Чирпан,  Нови пазар.     

Това е шеста реализирана кауза по проекта, който стартира на 11.05.2016г. В сайта до момента са представени  още три каузи , които предстои да бъдат реализирани:„Осинови книга”- Дарителска програма на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” ; Организиране на Детски „Фестивал на баскетбола”- ще се работи по превенция на заседнал начин на живот и обездвижване, справяне с агресията, „Дари шанс за живот на новородените деца в тежко състояние” за осигуряване на пациентен монитор за Неонатологично отделение в МБАЛ гр.Шумен. Скоро предстои да  добавим още една кауза! Коя ще бъде следващата изпълнена кауза, зависи от четящите ученици!   

Цялостна представа за сайта и проекта можете да получите като посетите www.chetidari.bg