Послания

 S Тишева 1Всички членове на Инър Уийл, независимо от своята националност се ръководят от едни и същи цели:

      - Насърчаване на приятелството 
      - Лична служба в полза на обществото
      - Подпомагане на международното разбирателство

Скъпи приятелки,            

Щастлива съм, че ще работим следващата ИУ година заедно.

Убедена съм, че ще движим внимателно и мъдро колело на Инър Уийл, като показваме и водим пътя, който всички ние сме избрали - да помагаме, да бъдем пример за подрастващите и правим добрини на нуждаещите се, да следваме промените в положителния смисъл и вървим напред и нагоре!

Нека се усъвършенстваме още повече и да мотивираме и привличаме повече хора за едно по-добро бъдеще!

Да разширяваме, популяризираме и показваме Инър Уийл!

Вярвам в светлото утре, а така също, че от нас зависи да посрещнем промените, които се случват днес. Да направим така, че с Инър Уийл , чрез нашите действия  света да стане по-добро място за живеене!

Гордея се, че вече  десет години съм част от Инър Уийл!

Радвам се и съм щастлива, че познавам много приятелки от цялата страна, които са отдадени на идеята за приятелство.

В настоящия момент нашият Дистрикт 248-България има 27 клуба.

Нашата дейност е много благородна. Всеки член, клуб и Дистрикта ни има достатъчно инициативи и дейности, с които се следва идеята на приятелство, взаимопомощ и служба на обществото.

Имаме международно признание. Участваме и  представяме България в различни международни събития на ИУ. Посрещаме международни гости и представяме страната ни на приятелки от ИИУ.

Дистрикт 248-България има участие в управителното тяло на ИИУ.

Нека продължим да опознаваме света - нравите, традициите, културата и обичаите. Същевременно с това да показваме нашита история и богато културно минало, сегашните ни ценности и красиви природни дадености.

Всички ние от Инър Уийл имаме една цел – да променим света в положителна светлина! Мислейки позитивно, да изграждаме бъдещето!

За да може ние и децата ни да  живеем в един по светъл и по-добър свят!

Темата на тази година е много истинска : „Води промяната“!

„Ние трябва да водим промяната в : нашето мислене, отношение, работа, международни връзки, комуникации, популяризиране на името на Инър Уийл, израстването на нашата организация финансово и като брой членове и да се кооперираме с други подобни организации като създаваме мрежи.“/Д-р Бина Виас/

Ние сме част от света!

Да следваме промяната!

Светът е пред нас, следвайте мечтите си и живота ще стане по-добър !!!

 

Ваша в Инър Уийл,

Марияна Петракиева

Чеърмен Д248 България 2020-2021