Послания

Послание на Президента на IIW 2020 / 2021- д-р Бина Виас 

Филиз ЧартарВОДИ ПРОМЯНАТА

Инър Уийл е най-голямата доброволна женска организация в служба на обществото, която съвсем скоро ще отбележи своята 100 годинина през 2024 г. През последните 96 години времената се промениха, нуждите се промениха, хуманитарните проблеми се промениха, технологиите също и изискванията за инфраструктура тотално се промениха. Инър Уийл приема промените от години. Но трябва да вървим в крак с променящите се времена. Всъщност трябва да имаме визия как да бъдем една крачка напред идващите промени.

Все пак това сме ние, членовете на Инър Уийл, които  в края на краищата трябва да поемат инициативата и да предприемем структуриран подход при изпълнението на нашата програма и идеология.

Необходимо е да имаме международно въздействие като се фокусираме върху устойчиви големи проекти за развитие на общностите и чрез нашата работа да увеличаваме публичното признание на бранда Инър Уийл.

Инър Уийл се представлява пред Обединените нации в Комисията за защита правата на жените и момичетата. Понякога Обединените нации дават препоръки на Неправителствените организации, по които ние трябва да работим. Обединените нации имат много очаквания към нас за коопериране и подкрепа за изпълнение на програмите според техните насоки с отделяне на специално внимание на младежта, жените и възрастните хора.

Инър Уийл трябва да приложи препоръките на Обединените нации, за да направи промяната в нашите програми за развитие на общностите.

Ние трябва да водим промяната в : нашето мислене, отношение, работа, международни връзки, комуникации, популяризиране на името на Инър Уийл, израстването на нашата организация финансово и като брой членове и да се кооперираме с други подобни организации като създаваме мрежи.

Вървейки напред към нашата 100 годишнина нека да поведем промяната в:

- Да създадем стратигически план и цели за нашата организация.

- Да се стремим към увеличаване на членската маса

- Да се сремим да увеличим броя на клубовете

- Да инициираме създаването на младежки клубове (18-25 години)

- Да инициираме тийнейджърски Ангелски клубове (12-17 години)

- Да се фокусираме върху проектите препоръчани от Обединените нации

- Да промотираме имиджа на бранда Инър Уийл на клубна, дистриктно, международно ниво

- Да създадем разбиране за здравето, финансовата независимост и образованието сред нашите членове и жените по целия свят

- Да съставим списък с подобни на нашата организация и да установим връзка с тях

- Да работим за колективно лидерство

- Да изпълняваме корпоративни международни проекти

Ако искаме да постигнем всичко това ние трябва да стартираме положителната промяна като подкрепим нашите собствени членове чрез насоки, признавайки ги за лидери в техните права и като приемаме и вярваме в техното лидерство.

Само тогава ние, гордите членове на такава прекрасна организация можем да допренесем по-ефективно за подобряването и даването на лъч светлина за живота на нуждаещите се и оневинените. Имаме привилегията и възможността да служим на тези, които имат нужда от нас.

Нека нищо не ни спира да станем сила, призната в света.

Нека тогава заедно да поведем промяната, за да създадем позитивна, важна и значителна разлика за живота в света

СВЕТЪТ НИ ОЧАКВА...