Новини

 На 6-ти май 2022 г. с помоща на малки и по-големи читатели, дарили кредити в сайта "Чети дари" Инър Уийл клуб Стара Загора реализира кауза да станем „осиновители“ на три птици от вида Царски (Кръстат) орел в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Спасителният център помага за оцеляването на редки и застрашени от изчезване диви животни у нас, както и с връщане на изчезнали видове в българската природа. Изпаднали в беда животни попадат в Центъра като жертви на човешката дейност, на човешката намеса в живота им или след злополука.

Царският (Кръстат) орел е една от най-редките, но все още срещащи се в България видове птици, известен сред народа като „повелител на бурите“. Три птици от този вида са от години в Центъра. Те са с трайни увреждания и непригодни да съществуват в естествена среда. Отскоро те са надеждата на Центъра за размножаване на вида Царски (Кръстат) орел.

Като станахме „осиновители“ на трите птици от вида Царският (Кръстат) орел, Ние ще помогнем в грижите, които полагат за тях в Спасителния център. Това са храна, лечение, рехабилитация. Добре обгрижените птици имат всички шансове да излюпят малки и по този начин да се увеличи броя на Царските орли в горите на България.

Заедно с Вас се погрижим за дивите животни и птици, и за опазване на равновесието в природата!

1 060522 4 060522 3 060522 2 060522