Новини

Традиционния благотворителен бал на Инър Уийл клуб Видин бе посветен на каузата: "Златните деца на Видин"
Събрани средства от дарения: 7100 лв.
Благодарим на всички Дами, които уважиха с присъствието си нашия бал и отвориха сърцата си за бъдешето на нашия град - ДЕЦАТА!

1 180422 15 180422 18 180422

1 85 1 86

1 88

1 87