Новини

 „Дари живот и бъдеще на недоносените деца“ - четящите деца на България помогнаха и тази кауза да стане реалност, помогнаха Клиниката по неонатология при УМБАЛ гр. Стара Загора да получи монитор за проследяване на важни жизнени показатели на недоносените бебета!
Най-честият проблем при недоносените деца са дихателните нарушения, не са рядкост и проблемите с централната нервна система. В условията на пандемията с COVID-19 ние от ИУК Стара Загора обърнахме вниманието си към най-малките членове на обществото ни, появили се на света с проблеми, за които получената навременна и квалифицирана грижа е жизнено важна във всяко време и условия. Мониторът гарантира качествена медицинска грижа за най-уязвимите и безпомощни новородени бебета, и е неоценима помощ за тези, чиято мисия е опазване на човешкия живот.
Дареният монитор вече заработи в Клиниката по неонатология, а децата ни отново доказаха, че имат големи сърца, пълни с обич! Така заедно се грижим за живота и здравето на бебетата – нашето безценно богатство. Всеки спасен живот на новородено е успех за медиците и за цялото ни общество.
Изпълнената ни кауза чрез националния проект "Чети дари" за пореден път убеди нас, членовете на ИУК Стара Загора, че има НАДЕЖДА за нашето бъдеще, нашите деца, нашата планета!

1monitor 230821 2monitor 230821