Новини

Инър Уийл Клуб Свищов  заедно с  Ротари клуб Свищов  стартират  нов проект „Превенция на рак на маточната шийка“. Проектът има за цел да се осъществи ранна диагностика на онкологични заболявания на женската полова система на 230 жени от община Свищов. Инициативата е резултат от съвместното сътрудничество на Ротари клуб Свищов и Inner Wheel - клуб Свищов, чийто цели са също свързани с превенция на женското здраве.  Прегледите, които включват класически гинекологичен преглед, ехографско гинекологично изследване и изследване на биологичен материал в лаборатория (цитонамазка), са напълно безплатни. Разходите в размер на 9200 лева се финансират от Ротари клуб Свищов и от Фондация Ротари в партньорство с Inner Wheel - клуб Свищов.
Настоящият проект е провокиран от тревожните тенденции на нарастване заболеваемостта от злокачествени заболявания през последните години. По анализи на СЗО, през 2020 г. те са се увеличили с над 50% спрямо нивата от 2010 г. Голяма част от случаите могат да се предотвратят единствено чрез ранна диагностика. Своевременното откриване на заболяването има отношение не само към по-благоприятния изход и респективно по-голямата преживяемост и качество на живот на болните, но е свързано и със значителни социални и икономически ползи за обществото.Независимо от високата информираност по редица здравни проблеми, много жени пренебрегват диагностицирането. Предоставянето на възможност за скрининг на маточната шийка в удобно за тях време, ще окуражи и насърчи част от жените да се погрижат за здравето си и ще насочи вниманието на местната общност към проблемите на женското здраве.    Проектът ще се реализира през месеците април и май 2021 г. или до приключване на планирания брой прегледи.  

2iws0104