Новини

Обхватът на Проекта   е фокусиран  върху 120 деца  със специални потребности, отглеждани от родител в дома си, посещаващи дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция на деца и такива, които са настанени в центрове от семеен тип на възраст от 15-18 години.
Адмирации за дамите от  ИУК Стара Загора- Берое  за този успех и за начина по който популяризираха и приобщиха и други организации от града! Успех в реализирането на Проекта!

iwBeroe1