Новини

Така те помогнаха с наше финансиране , училището за деца със специални нужди " Отец Паисий" в Бургас да получи интерактивна светофарна уредба. С нея децата ще придобиват навици в движението по пътя.

iwBurgas2