Дистриктни новини

 Деветдесет и осем години тупти голямото сърце на Инър Уийл събрало в себе си надежда, вяра, съпричастност, благородство, грижа, преданост, взаимопомощ, милосърдие, красота и съвършенство!

 Бюлетин № 3 на Дистрикт 248, България за м. януари, февруари, март и април 2022 год. може да разгледте ТУК