Дистриктни новини

 Фонд за ваксинация и справяне с бедствието Ковид 19  (COVID-19 DVF) 


Фондът DVF е предвиден като отделен от основния фонд на Интернешънъл Инър Уийл. Фондът ще се одитира от външен одитор, който ще представя докад с всички постъпления и плащания.


Сметката на Интернешънъл Инър Уийл, по която може да се превеждат средства в полза на Фонда за ваксинация и справяне с бедствието Ковид 19 е следната:
Име на банката: NatWest Branch: Stockport Underbank
Име на сметката: INT INNER WHEEL
Sort Code: 01-08-38
Сметка номер : 54997992
BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB96NWBK01083854997992 

Защо се създаде този фонд?
По време на  zoom  срещата на Управителното тяло на ИИУ ( 2019/2020)  през април 2020 г., пандемията Ковид 19 помиташе света с хиляди починали, затворени граници и неясни дългосрочни последици. В тази връзка се създаде  Фонда за ваксинация и справяне с бедствието Ковид 19 за събиране на средства за справяне с непосредствените ефекти от пандемията и за подпомагане на дългосрочните решения на проблема в духа на темата на ИИУП Филис Чартър „Заеднпо можем”. Много правителства, Неправителствени организации и частни лица дариха средства за създаване на ваксина. Но МУТ на ИИУ 2019/2020 реши, че ИУ ще бъде  по-полезна при дистрибуция на ваксините по света. Ситуацията в света е все още много сериозна с подновяващи се вълни на вируса в европа и други страни по света. Така че, критериите за създаване на такъв фонд са все още напълно валидни.

  
 На кого ще бъде дистрибутирана ваксината?
Някои правителства вече оповестиха, че ще предоставят безплатни ваксини на всички уязвими групи.  Но много страни нямат такава възможност. Събраните средства във Фонда DVF ще бъдат използвани за спасяване на животи и осигуряване на безопасна ваксинация на непривилигеровани хора от цял свят където това не е достъпно или възможно. Събраните средства във фонда ще се разпределят към организации избрани и проверени от Изпълнителния комитет на ИИУ и Управителното тяло. Това могат да бъдат регионални, национални или международни организации, но всички ще трябва да работят за справяне с Ковид 19 и преодоляване на последствията от него.


Как ще бъдат избирани хората?
Управителното тяло на ИИУ ще избере Комитет, който ще отговаря за създаването на насоки за разпределението и използването на ваксините, закупени със средствата от фонда. Президентът и Ковчежникът на ИИУ ще бъдат членове на този Комитет по право, произтичащо от техните постове. Всяка страна член на ИУ ще може да дава предложения за необходмостта от ваксини и на кого да бъдат предоставени. Всички предложения ще се обсъждат от Комитета и ще се утвърждават от Управителното тяло.   Всяка страна, чието предложение е прието, ще играе активна роля при дистрибутирането на ваксините и ще контролира прилагането чрез своята организационна експертиза и структура.
Комитетът, който отговаря за Фонда ще изготвя годишен отчет, в който трябва да се посочат всички дарения получени от членовете и всички плащания и разпределения направени от Фонда. 


По какъв начин ще се набират средствата във Фонда?
Предложената от нас цел е да се съберат 500 000 британски лири. В световен мащаб това е напълно постижимо. Само си представете! Ако всеки ИУ член дари по 1 паунд ще бъдем много близо до постигане на целта, особено ако промотираме фонда не само на ИУ членовете на нашите клубове, но също и на по-широката публика чрез всички възможни средства, включително и социалните медии. Знаем, че през полседната година е имало много призиви за дарения към членовете особено при толкова много бедствия, които се случват в различните региони и по света. За това 1 паунд от всеки член е само предложение и е съвсем доброволно. Вече е направен и разпространен хаштаг. Съшият е прикачен отново към това писмо с полезни насоки за неговото използване.


Кога ще се случи това?
Разпространението на ваксините ще започне веднага щом има одобрена и налична безопасна и ефикасна ваксина.  Но до тогава ние трябва да сме готови с набирането на средства.
Предвидено е фондът да съществува до 31.12.2021 г. С надеждата, че до тогава ваксината ще бъде създадена и близо до одобрение. Ако е необходимо периодът ще бъде удължен.
Насърчаваме ви да се включите в този проект – ПЪРВИЯТ ГЛОБАЛЕН ПРОЕКТ НА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНЪР УИЙЛ, да се обедините с приятелките от целия свят в името на истинския дух на Инър Уийл.  
С обединяване на темите на Паст Президента Филис -„Заедно можем” и на настоящият Президент  Бина - „Води промяната” ние имаме прекрасна възможност- заедно да бъдем „Създатели на промяната” и да помогнем на онеправданите хора по света да се преборят с този вирус. 


Изпълнителен комитет и Управително тяло на ИИУ 2020/2021