Дистриктни новини

 На този ден изпитваме особена почит и уважение към всички светли личности, възрожденци, революционери, творци и общественици, посветили живота си на свещената цел - да видят народа си Събуден! На Първи ноември прославяме техните имена и черпим от вдъхновението и силата им. Деня на Будителя предизвиква особенно вълнение, защото осъзнаваме мощта на просветлението свързано с великите хора на България. Будителят променя общественото съзнание към добро, издига го над всичко дребно и незначително и ни учи на себеуважение и издига самочувствието ни като народ.
Будителите са сред нас, в училищата, театрите, библиотеките, читалищата, навсякъде ... Днес повече от всякога са нужни силни хора, които да запазят духа ни и да вървим по пътя на националното оцеляване .
Нека пазим Вярата и Мъдростта, завещани от народните Будители и да Водим Промяната! 

Buditel 2