Дистриктни новини

Инър Уийл Клуб Етрополе и Инър Уийл Клуб Пирдоп имаха удоволствието да проведат срещата с Марияна  в едно прекрасно кътче, изпълнено с българщина и родолюбие – Копривщица. Една топла, приятелска среща на която обмениха опит, споделиха и обсъдиха проектите по които работят и двата клуба. Марияна Петракиева  сподели основните  аспекти в дейността  на Дистрикта през годината. Приятелките от ИУК Етрополе и ИУК Пирдоп обмениха идеи и си обещаха още такива нови срещи и мероприятия, с които да са в полза на обществото и да укрепват приятелството .

Kopriv 9