Дистриктни новини

На 19.09.2020г. в красивия град Ловеч в Конферентната зала на хотел „Президиум“ се проведе ежегодният Обучителен семинар за Президенти, Секретари и Ковчежници от Инър Уийл Дистрикт 248 България. 

Перфектната организация и предприетите противоепидемични мерки, които ни налага новото време, позволиха семинарът да протече по най-добрия начин.

2   3    

На редовно заседание Изпълнителният комитет обсъди всички теми и въпроси и за пореден път подходи с отговорност, съпричастност и всеотдайност.

1 4

Семинарът  бе открит от Мариана Петракиева - Чеърмен Д248 за 2020 / 2021година. Тя поздрави и благодари на присъстващите петнадесет клуба от ДИСТРИКТ 248 и увери, че останалите клубове ще получат пълна информация от обучението онлайн.

Чеърмен Марияна Петракиева следва посланието „ВОДИ ПРОМЯНАТА“, което е темата за 2020/2021 година и представя презентация на Президента на IIW Бина Виас „Пътуване към Промяната“. В нея изложи целите на новата ИУ  година - програма за развитие на жените; грижата за възрастни хора; увеличаване на членската маса и популяризиране на дейността на Инър Уийл; създаване на нови младежки клубове; развитие и запазване на членството в  ИУ  начините.

Ценни насоки, които дават посоката!

Магията на ИУ, високите цели и метаморфозата от обикновен член в Лидер бе представена в следващата презентация. Обсъдиха се Националните дистриктни проекти и тяхното изпълнение в „ново нормално“ време.

Вторият модул от Семинара - Обучение на Президенти, Секретари и Ковчежници с ментори: Снежана Тишева- Паст Чеърмен, Тони Кафеджиева - Паст Чеърмен и Радост Георгиева - Вице Чеърмен протече в различни зали, стегнато и много ползотворно. Споделеният опит, креативност, позитивизъм и енергия са безценни за бъдещата работа през предстоящата Инър Уийлска година. Обучението, при което настоящите офицери получаха увереност как да водят клубове във вярната посоката!

За да бъдат Промяната! Да водят Промяната!

Краси Флорева - Редактор ИУ 2020/21