Дистриктни новини

Изборът за пръв път в историята на Дистрикта се проведе по електронен път, поради безпрецедентната ситуация на пандемия, причинена от коронавирус и въвеждането на извънредно положение у нас в навечерието на провеждането на предвидената Изборна конференция на 14-15-и март, при домакинството на ИУК Свищов. Решението за отмяна на конференцията бе взето от ИК на Дистрикт 248 в началото на месец март.

Новият  Чеърмен Мариана Петракиева получи максимален брой гласове при преброяването на предадените бюлетини – 61 без нито един глас против. Петракиева е досегашен Секретар на ИК на Дистрикт 248, България. 

Резултатите от избора бяха обявени от Комисия с председател Паст Чеърмен Антоанета Кафеджиева с Протокол № 8 от 17-и март тази година.

В изборната комисия участваха още: Снежана Георгиева – ИУ клуб Пирдоп, проф. Анелия Димитрова – ИУ клуб Плевен, Деница Колева – Корновска – ИУ клуб Варна Марина и Анастасия Толева –ИУ клуб Пловдив.

Комисията е преброила 61 бюлетини от 26 клуба и членове на Изпълнителния комитет. Всички подадени бюлетини са действителни.

За Вице Чеърмен е избрана Радостина Георгиева от ИУК Ямбол, досегашен Ковчежник на Дистрикта. Тя е избрана с 59 гласа „За“ и два гласа „Против“.

Секретар за 2020-2021 г. е Снежанка Желязкова от ИУК Балчик, досегашен Организатор връзки между клубовете, избрана с абсолютно мнозинство.

Стопроцентова подкрепа получава и новият Ковчежник - Ивета Билева от ИУК Етрополе.

За Организатор Разширение е избрана Ганка Бургелова от ИУК Димитровград, Паст Чеърмен на Дистрикта 2012/2013 година. Тя е подкрепена с 57 гласа „За“, при двама „Против“ и двама „Въздържали се“.

С 35 гласа „За“ Велина Христова от ИУК Добрич, е новият Организатор международни връзки. Против нейната кандидатура са отчетени 26 гласа. Толкова – 26 гласа подкрепа е получила другата кандидатура за поста - Севдалена Неделчева.

В най-сериозната конкуренция за Организатор връзки между клубовете, най-много гласове получава Красимира Узунова от ИУК Бургас, която има 23 гласа „За“ и въпреки гласовете „Против“ – 38 броя, тя се класира като новият член на ИК за тази позиция. В надпреварата тук останалите кандидати са със следния резултат: Нина Червенкова – 16 гласа „За“ и „Против“ – 45 гласа; Снежана Михайлова – 18 гласа „За“ и „Против“ – 43 гласа; Теодора Нейчева – 4 гласа „За“ и „Против“ – 57 гласа.

С пълно болшинство за Редактор е избрана Красимира Флорева от ИУК Свищов.

За Уебмастер единодушно е избрана – Стефка Петрова от ИУК Стара Загора, на същата позиция за втора поредна година.

           При така направеното преброяване от комисията след проведеното електронно гласуване и отчетените по горе резултати новият Изпълнителен комитет на Дистрикт 248 за 2020/2021г. е в следния състав:

Чеърмен - Марияна Петракиева

Вице Чеърмен - Радостина Георгиева

Секретар - Снежанка Желязкова

Ковчежник - Ивета Билева

Организатор разширение - Ганка Бургелова

Организатор международни - Велина Христова

Организатор връзки между клубовете - Красимира Узунова

Редактор - Красимира Флорева

Уебмастер - Стефка Петрова

 

Диана Рамналиева,

Редактор на Дистрикт 248 България