Клуб Шумен

Inner Wheel Club Шумен

shumenЧартиран на:
 24.07.2000 г.
Спонсор:
Инер Уийл Клуб Варна
За контакти:     
е-mail: iiw.bg.shumen@gmail.com
Седмична среща:
Всеки първи  четвъртък на месеца, 18:00ч.
Хотел „Контеса”, ул. „Черноризец Храбър” 4

Управителен съвет 2020 / 2021 г.

Президент: Труфка Димитрова
Вицепрезидент: лилия Димитрова
Секретар: Бойка Ангелова
Ковчежник: Лиляна Каракашева

 

История 

 

 

 

Inner Wheel Club Шумен