Клуб Сливен

Inner Wheel Club Сливен

Чартиран: 15.05.2022 г.

 

Спонсор:   

 

За контакти:     

е-mail: 

                                                    

Седмична среща:

всеки първи и трети четвъртък на месеца

р-т "Монте Ведета" гр. Сливен
 

Борд 2022 / 2023 г.

 

Президент: Мариела Георгиева

Вицепрезидент: Надежда Пахова

Секретар: Кремена Темелкова

Ковчежник:  Габриела Сарянович

История 

 

 

Inner Wheel Club Сливен