Клуб Свищов

Inner Wheel Club Свищов

Inner Wheel Club Свищов

svishtovЧартиран на:
13.05.2013 г.      

Спонсор:
Inner Wheel Клуб Плевен, България

Управителен съвет 2017/ 2018 г.

Президент:  Емилия Цветанова
Секретар: Диана Стоилова
Ковчежник:Марияна Братова

Паст Президент Галина Захариева
Паст Секретар Нонка Георгиева

История

Управителен съвет 2016 / 2017 г.

Президент: Галина Захариева 
Секретар: Нонка Георгиева
Ковчежник:Весела Колчева

Паст Президент  Красимира Флорева
Паст Секретар Елена Йорданова

Управителен съвет 2015 / 2016 г.

Президент:  Красимира Флорева
Секретар: Елена Йорданова
Ковчежник:Весела Колчева

Паст Президент  Светлана Георгиева
Паст Секретар Весела Цветанова

Управителен съвет 2013 / 2015 г.

Президент: Светлана Георгиева
Секретар: Весела Цветанова
Ковчежник: Весела Колчева

 

 

Inner Wheel Club Свищов