Клуб Етрополе

Inner Wheel Club Етрополе

 

Чартиран на: 23 април 2016 г.

Месечна среща: Всеки последен вторник от месеца

Управителен съвет 2018/2019 г.

Президент:  Ефросина Билева
Вицепрезидент: Стефка Христова
Секретар:  Цветелина Христова
Ковчежник: Лилия Василева

 

История 

 

 

Inner Wheel Етрополе