Клуб Етрополе

Inner Wheel Club Етрополе

 

Чартиран на: 23 април 2016 г.

Месечна среща: Всеки последен вторник от месеца

Управителен съвет 2019/2020 г.

Президент:  Павлинка Енчева
Вицепрезидент: Стефка Христова
Секретар:  Цветелина Христова
Ковчежник: Иванка Георгиева

 

История 

 

 

Inner Wheel Club Етрополе