Клуб Добрич

Inner Wheel Club Добрич

                                                                               

  

 

Чартиран на: 12.07.2000 г.

Спонсор: Инер Уийл Клуб Варна

Седмична среща:
Първа и трета сряда от месеца, 17:30ч., Ротари клуб, ул. “Генерал Киселов” 1  

За контакти: е-mail: iw_dobrich@abv.bg
                                                                   

 Управителен съвет 2020/ 2021 г.

Президент: Силвия Атанасова
Вицепрезидент: Ирина Йорданова
Секретар: Костадинка Михайлова
Ковчежник: Бистра Минчева
Редактор:

              Президенти:

Период

Име

2000 - 2001

Александра Щърбанова

2001 - 2002

Димитричка Коларова

2002 - 2003

Елена Колева

2003 - 2004

Елена Михайлова

2004 - 2005

Катя Алексиева

2005 - 2006

Сийка Георгиева

2006 - 2007

Тодорка Иванова

2007 - 2008

Галина Бодичева

2008 - 2009

Велина Господинова

2009 - 2010

Соня Христова

2010 - 2011

Маргарита Марева

2011 - 2012

Живка Николова

2012 - 2013

Ана Станева

2013 - 2014

Николета Коларова

История 

 

 

Inner Wheel Club Добрич