Чеърмен

S Тишева 1

Послание на Чеърмена на Дистрикт 248, България Марияна Петракиева

Скъпи приятелки,           

Щастлива съм, че ще работим следващата ИУ година заедно.

Убедена съм, че ще движим внимателно и мъдро колело на Инър Уийл, като показваме и водим пътя, който всички ние сме избрали - да помагаме, да бъдем пример за подрастващите и правим добрини на нуждаещите се, да следваме промените в положителния смисъл и вървим напред и нагоре!

Нека се усъвършенстваме още повече и да мотивираме и привличаме повече хора за едно по-добро бъдеще!

Да разширяваме, популяризираме и показваме Инър Уийл!

Вярвам в светлото утре, а така също, че от нас зависи да посрещнем промените, които се случват днес. Да направим така, че с Инър Уийл , чрез нашите действия  света да стане по-добро място за живеене!

Гордея се, че вече  десет години съм част от Инър Уийл!

Радвам се и съм щастлива, че познавам много приятелки от цялата страна, които са отдадени на идеята за приятелство.

В настоящия момент нашият Дистрикт 248-България има 27 клуба.

Нашата дейност е много благородна. Всеки член, клуб и Дистрикта ни има достатъчно инициативи и дейности, с които се следва идеята на приятелство, взаимопомощ и служба на обществото.

Имаме международно признание. Участваме и  представяме България в различни международни събития на ИУ. Посрещаме международни гости и представяме страната ни на приятелки от ИИУ.

Дистрикт 248-България има участие в управителното тяло на ИИУ.

Нека продължим да опознаваме света - нравите, традициите, културата и обичаите. Същевременно с това да показваме нашита история и богато културно минало, сегашните ни ценности и красиви природни дадености.

Всички ние от Инър Уийл имаме една цел – да променим света в положителна светлина! Мислейки позитивно, да изграждаме бъдещето!

За да може ние и децата ни да живеем в един по светъл и по-добър свят!

Темата на тази година е много истинска : „Води промяната“!

„Ние трябва да водим промяната в : нашето мислене, отношение, работа, международни връзки, комуникации, популяризиране на името на Инър Уийл, израстването на нашата организация финансово и като брой членове и да се кооперираме с други подобни организации като създаваме мрежи.“/Д-р Бина Виас/

Ние сме част от света!

Да следваме промяната!

Светът е пред нас, следвайте мечтите си и живота ще стане по-добър !!!


Ваша в Инър Уийл,

Марияна Петракиева

Чеърмен Д248 България 2020-2021

  


ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНЪР УИЙЛ БИНА ВИАСФилиз Чартар

ВОДИ ПРОМЯНАТА

Инър Уийл е най-голямата доброволна женска организация в служба на обществото, която съвсем скоро ще отбележи своята 100 годишнина през 2024 г. През последните 96 години времената се промениха, нуждите се промениха, хуманитарните проблеми се промениха, технологиите също и изискванията за инфраструктура тотално се промениха. Инър Уийл приема промените от години. Но трябва да вървим в крак с променящите се времена. Всъщност трябва да имаме визия как да бъдем една крачка напред от идващите промени.

Все пак това сме ние, членовете на Инър Уийл, които в края на краищата трябва да поемат инициативата и да предприемем структуриран подход при изпълнението на нашата програма и идеология.

Необходимо е да имаме международно въздействие като се фокусираме върху устойчиви големи проекти за развитие на общностите и чрез нашата работа да увеличаваме публичното признание на бранда Инър Уийл.

Инър Уийл се представлява пред Обединените нации в Комисията за защита правата на жените и момичетата. Понякога Обединените нации дават препоръки на Неправителствените организации, по които ние трябва да работим. Обединените нации имат много очаквания към нас за коопериране и подкрепа за изпълнение на програмите според техните насоки с отделяне на специално внимание на младежта, жените и възрастните хора.

Инър Уийл трябва да приложи препоръките на Обединените нации, за да направи промяната в нашите програми за развитие на общностите.

Ние трябва да водим промяната е : нашето мислене, отношение, работа, международни връзки, комуникации, популяризиране на името на Инър Уийл, израстването на нашата организация финансово и като брой членове и да се кооперираме с други подобни организации като създаваме мрежи.

Вървейки напред към нашата 100 годишнина нека да поведем промяната в:

- Да създадем стратигически план и цели за нашата организация.

- Да се стремим към увеличаване на членската маса

- Да се сремим да увеличим броя на клубовете

- Да инициираме създаването на младежки клубове (18-25 години)

- Да инициираме тийнейджърски Ангелски клубове (12-17 години)

- Да се фокусираме върху проектите препоръчани от Обединените нации

- Да промотираме имиджа на бранда Инър Уийл на клубна, дистриктно, международно ниво

- Да създадем разбиране за здравето, финансовата независимост и образованието сред нашите членове и жените по целия свят

- Да съставим списък с подобни на нашата организация и да установим връзка с тях

- Да работим за колективно лидерство

- Да изпълняваме корпоративни международни проекти

Ако искаме да постигнем всичко това ние трябва да стартираме положителната промяна като подкрепим нашите собствени членове чрез насоки, признавайки ги за лидери в техните права и като приемаме и вярваме в техното лидерство.

Само тогава ние, гордите членове на такава прекрасна организация можем да допренесем по-ефективно за подобряването и даването на лъч светлина за живота на нуждаещите се и оневинените. Имаме привилегията и възможността да служим на тези, които имат нужда от нас.

Нека нищо не ни спира да станем сила, призната в света.

Нека тогава заедно да поведем промяната, за да създадем позитивна, важна и значителна разлика за живота в света

СВЕТЪТ НИ ОЧАКВА...