Чеърмен

S Тишева 1Послание на Чеърмена на Дистрикт 248, България Елена Захариева

Скъпи приятелки,

Чувствам се развълнувана и щастлива да се обърна към вас като  Чеърмен на Дистрикт 248 България. Поемам този пост най-вече с отговорност към нашата почти 100 годишна организация и нейните ценности, но също и с безкрайно уважение и възхищение от вашия труд, всеотдайност и себераздаване в полза на приятелството и обществото. През изминалата  различна и изпълнена с ограничения Инъруийлска  година вие показахте, че нищо не може да спре ентусиазма и желанието за добротворство. Сигурна съм, че и през тази година ще работим  по нови интересни проекти и аз и цялото ръководство на Дистрикта ще оказваме подкрепа на всички клубове за реализирането им.   Имам  прекрасния пример на всички паст чеърмени, които година след година изграждаха нашия Дистрикт.  Ще имам привилегията да работя с един прекрасен, задружен и опитен екип с който ще  продължим заедно напред и ще работим в полза на обществото и на приятелството.  Спазвайки нашата Конституция и нашите традиции ще работим и в посока на узаконяването на  дейността ни в България като неправителствена организация, за да утвърдим международно признатото име на Инър Уийл на по-широка обществена основа у нас и с гордост да продължим да вършим  добри си дела.  

Ние сме вътрешното колело, но именно по-малките вътрешни колела движат голямата машина и се въртят по-бързо, задавайки скоростта на промяната към едно по-добро бъдеще. От създаването си през 1924 година ИУ  неуморно работи в полза на нуждаещите се, а жените и момичетатат винаги са били във фокуса на нашата организация. И през следващите три години социалният проект на Инър Уийл е свързан с ролята на жените за създаване на един по-щастлив свят. „Силни жени - по-силен свят”-това е темата на социалния проект на ИУ до 2024 година, когато ще се отбележи 100 годишнината на организацията. Тази тема е свързана и с една от глобалните цели на ООН за равенство между половете и пълноправие на жените, което е средство и за постигане на всички цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 година.  По време на 18-я Виртуален Конвент на ИИУ 17-18 април 2021 г.,  Президентът на ИИУ за 2021-2022 г-жа Ебе Мартинес представи своите виждания в тази насока как жените да помагат на жени в сферата на здравеопазването, образованието, постигане на равни права и възможности за жените.  Конкретните направления в които ще бъдат насочени усилията са:

 • Увеличаване на продължителността на живота, всеобщ достъп до образование и репродуктивни права и премахване на всички форми на насилие и дискриминация над жени
 • Подобряване на грамотността на жените и момичетата и осигуряване на пълноценно и качествено образование с предимство на дигиталните технологии и знания
 • Осигуряване на повече възможности за работа с равно заплащане и собствен бизнес, гарантиране на ефективно участие на жените и равни възможности за лидерство на всички равнища на вземане на решения.
 • Равни права на достъп до икономически ресурси и собственост , окуражаване на жените да вземат собствени решения, подкрепа на женските движения и лидерство

Всичко това г-жа Мартинес събра в две думи на логото за 2021-2022 година - Pink First.

 Скъпи приятелки,

Много е трудно само в две думи да кажеш дълбокия смисъл и важността на тази глобална цел. Но тези думи идват като естествено продължение на лозунгите от предходните години

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ВОДИМ ПРОМЯНАТА ЗА РАВНОПРАВИЕ И СЪВЪРШЕНСТВО!

Нека в следващата година да мечтаем в розово, да имаме вътрешната сила и енергия да вървим срещу течението с усмивка на лицата, със  силата на нашата женственост да заразяваме останалите с жажда за живот и да допринасяме за промотиране и утвърждаване на правата на жените и момичетата по света.

 Защото розовото е символ на равенство и разбирателство, защото в розово светът изглежда по- красив и съвършен.      

Напред към съвършенство!

 

Ваша в Инър Уийл

Елена Захариева

Чеърмен Дистрикт 248 България  2021-2022

 

  


Послание на Президента на Интернешънъл Инър Уийл Ебе Мартинес Филиз Чартар

Скъпи приятелки,

 Инър Уийл официално е създаден през 1924 г.- и неговата сто годишнина бързо наближава - благодарение на инициативата на група дами, които са се срещнали  в Манчестър и са положили началото на една от най-важните доброволчески организации в света.  

Още от този първи момент ИУ неуморно работи в полза на нуждаещите се и основно в полза на жените и момичетата от всички възрасти.

По време на 4-тата световна конференция на Обединените нации за жените, проведена в Пекин, Китай през 1995 година, бяха направени някои стъпки напред в полза на  жените и момичетата, но все още бедността, дискриминацията и насилието силно присъстват в техния живот. В дневния ред на Обединените нации до 2030 г. ясно е посочено, че равенството между половете и овластяването на жените и момичетата е катализаторът за постигане на всички цели за устойчиво развитие.

Заместник генералния секретар и Изпълнителната директорка на Обединените нации Фумзил Мламбо Нгука декларира, че „Една половина е равен дял, а само равният дял може да бъде достатъчен”.

Жени помагат на жени е ориентацията на моята тема като Президент на ИИУ за 2021-2022 – „Pink First”

Искам да споделя с вас някои идеи как ние, членовете на Инър Уийл, можем да дадем ценен принос за постигане на по-справедливи и равнопоставени общности.  

Ще има четири обласи на които ще се обърне внимание:

 • Здравеопазване;
 • Образование;
 • Възможности;
 • Овластяване и права.

Здравеопазването ще се фокусира основно върху увеличаване на продължителността на живота и прекратяване на насилието над жени.

Образованието ще се превърне в лост за приобщаване : подобряване на грамотността на жените, което ще увеличи възможностите им за намиране на работа, ще намали броя на ранните бракове и ще подобри тяхното здраве и благосъстояние.  Друго поле за действие ще бъде използването на новите технологии за постигане на равенство между половете и подобряване на научните технологии, електрониката и математиката (STEM) за жени. 

Възможностите ще се фокусират върху:

 • Увеличаване на участието на жените в общия обем на работната сила като им помагаме в намирането на работа и стартирането на собствен бизнес.
 • Признаване и оценка на неплатената грижа и домакинска работа чрез осигуряване на обществени услуги, инфраструктура и създаване приоритетно на социлни политики за защита на национално ниво.
 • Настояване за равно заплащане;
 • Стремеж за премахване на неравенството при назначаване на работа на жени.

Овластяване на жените може да бъде постигнато чрез:

 • Осигуряване на участието на жените и създаване на равни възможности за лидерство на всички нива на вземане на решение в политическия, икономическия и обществен живот.
 • Окуражаване на жените да вземат решения за собственото си здраве, спестявания и инвестиции.
 • Подобряване на финансовото приобщаване и икономическите знания;
 • Подкрепа на женските движения и лидерство.

Вярвам във всички и всяка една от нас ще можем да допринесем за промотиране на правата на жените, да  помогнем за постигането на равенство между половете чрез истинското приятелство и насърчаване на идеалите за лична служба и международно разбирателство.

 Благодаря за вашия принос!

 

Ваша в Инър Уийл и лично приятелство

Ебе Панитери Мартинес