Моята история

Моята история в Инър Уийл

Аз съм музикант. Целият ми живот е свързан с музиката! Музика се прави в екип и изисква любов, отдаденост, вдъхновение....

Когато през 2003 г. получих покана за членство в Инър Уийл, приех с огромно вълнение и радост! От първата сбирка, която ярко помня и до днес, усетих общото с музиката - екипност и отдаденост!

Така е и до сега - търсейки и намирайки възможности да бъдем полезни на нашия град; стремеж да направим света около нас по-добро място за живеене; усещането за приятелство; невероятната радост, че си част от голямото семейство на IIW!

Точно тук бих искала да споделя голямата ми радост, че през всички тези години имам до рамото си Милена Александрова от нашия клуб. Припомням си нашите пътувания към събития в другите клубове - смеха, забавлението, изненадите...

На тези пътувания срещнах и опознах хора, на чието приятелство се радвам и до днес - Живка от ИУК Стара Загора, Антоанета от ИУК Пирдоп - следях с вълнение и възхищение техния път в Инър Уийл.. , както и още много други ценни запознанства.

За мен Инър Уийл е преди всичко приятелство!

За мен Инър Уийл е вдъхновение и отдаденост!

И обич!             

 К.Ханджиева

Krasi