Моята история

Моята ИУ биография 

Моята ИУ биография  е началото на появата на ИУ в България, началото на утвърждаване на българските ИУ Клубове и превъзмогване на съпротивата на Ротари. "Да оставим следа" за мен като ИУ-ка означава искрено, честно приятелство, подкрепа на приятелството и прозрачност  при всички действия. Когато мислим за бъдещето да не забравяме тези   ИУ-ки, ПИОНЕРИТЕ, на които дължим днешното!

" To be" ИУ в Б-я е моя мечта, която  реализирах и  продължавам да работя за нея. При подписване на меморандума в Дания изразих мнение, че ИУ ми дава много красота, за мен е "FOR EVER"!

Марина Корновска, ИУК Варна Марина