Грижа за здравето

За началото на Троянския манастир има различни предположения и предания - от ХІV в. до ХVІ в.  Проф. Иван Дуйчев предполага, че Троянският манастир може би е съществувал още по времето на Иван Александър и е основан по-късно от спасилите се монаси от разрушения манастир "Ястреб" край Ловеч. За това, че Ловеч е бил християнски и духовно-просветен център от ранни години свидетелстват редица приписки и предмети намерени в този район. Именно тук са писани и поучителните беседите на презвитер Козма и запазените два преписа от Синодика на цар Борил от 14 в. За него пише през 1910 г. и ловчалията проф. Беню Цонев в  Опис  на старопечетни книги и ръкописи съхранявани  в Народната  библиотека: „Твърде  вероятно е  тоя ръкопис да е бил в 1614 г. на Ловчанския манастир, сега развалина край р. Осъм, на юг от Ловеч , при манастирската чешма”. Принос за запазване спомена и историята на манастир Ястреб имат проучванията и на местния историк Михаил Хаджинеделчев. Той пръв публикува сведения от стар ръкописен сборник от ХV-ХVІ в., където се споменава за така наречения „Траянов манастир”. Става въпрос за манастира „Ястреб” край с. Сливек. Стари хора от с. Сливек  пък разказвали на Хаджинеделчев, че от сринатия манастир оцеляла каменна врата с надпис „Монастир Св. Богородица - Ястреб”, а чешмата те наричали Манастирска или Троянска. Край нея през Сливешките ливади вървял старият римски път (наречен Траянов) от кв. „Вароша” в Ловеч за Троян. Там поклонниците в по-късни години се събирали, нощували на „Манастирски (Сливешки) ливади” и на другата сутрин рано поемали за  Троянския манастир.

         Взаимоотношенията между манастира „Ястреб” и Троянския манастир се потвърждават и от текст на манастирската летопис, в който по сведенията на архимандрит Инокентий е отбелязано, че „Троянският манастир бил основан от няколко монаси, които били братя на ловчанските манастири, отпосле запустели".    

         За манастира „Ястреб” и изключителните лечебни свойства на сливешката минерална вода пише и друг ловчалия – Борис Караконовски през 1897 г. пише в своята история за Ловеч: „От тази вода недъгавите, гърдоболните, слабите и нервозните получавали всякога облекчение, затова именно старите ловчане построили манастир... Тук през Богородичните празници стават големи тържества. Всичко с падането на Ловича било обърнато в пустини, славният манастир –ограбен и разрушен, неговите останки високо още стърчат и напомнят на ловчаните за тяхната  светиня и за тяхната минала гордост.”      

Историческите факти дават основание да се предполага, че може би след 1690 г. монасите от манастира „Ястреб” след окончателното разрушаване на техния манастир слагат начало на Троянския манастир. Идентичността на храмовия светец на двата манастира – „Св. Богородица”, също е факт в подкрепа на тези предположения.

         През XIX и началото на XX век се правят няколко опита за възстановяването му, дори се събират значителни средства за целта, но поради различ­ни причини тези опити са осуетени.

         Постепенно с годините, с всичките обществено-икономически, социални и пр. промени,  чезне споменът за този манастир, за неговия блясък и величие като книжовно средище, където са писани и преписвани много книги  разпространени по цяла България и отвъд нея. Остава и до днес само манастирската чешма и легендата за спасяването на храмовата икона "Св. Богородица", според която по време на едно от нападенията на манастира от турците и опожаряването му, за тяхна почуда тя като един ястреб изхвръкнала и се понесла  на юг, срещу течението на р. Осъм към Стара планина. Спряла се  на едно възвишение върху голям орех, близо до днешния Троянски манастир.

         Така, до септември 2014 г. когато след усилията на отец Вениамин манастирът възкръсна за нов живот.

                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Всеки, който желае да научи повече за историческите корени на манастира Ястреб край Ловеч, може да се обърне към нашата приятелка Пенка Чернева, която от години работи по темата.

IW L1       IW L2

IW L3     IW L4

IW L5