Конституция и Ръководства

Конституция и наръчник 2021 г.

Правила за финансова дейност на Д248 - актуализирани април 2022 г.

Извадка от конституцията за финансова дейност

Използване на логото на ИИУ

Календар на Инър Уийл- важни срокове валидни за всяка година

Церемониал на Дистрикт 248 България

Правила за работа на Дистрикт 248 България

Структура на Инър Уийл. Насоки.

Указания за планиране на посещение на IIW президент

Отговорности и задължения на  Националния представител

Прoцедура за разделяне на Дистрикт

Процедура по разпускане на ИУ клуб

Правила за писане на статия за ИИУ


Правила за финансова дейност на Д248 -актуализирани април 2021 г.

Правила за финансова дейност на Д248 -актуализирани 2019 г.

Конституция и наръчник 2018 г.

Конституция и наръчник 2015 г.

Накратко от Конституцията- Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016

За "ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНЕР УИЛ" - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Успешен Клуб - Анализ

Създаване на нов ИУ клуб - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Конституция и наръчник 2014 г.