Конституция и Ръководства

Конституция и наръчник 2021 г.

Правила за финансова дейност на Д248 -актуализирани април 2021 г.

Правила за финансова дейност на Д248 -актуализирани 2019 г.

Извадка от конституцията за финансова дейност

Конституция и наръчник 2018 г.

Агитация

Използване на логото на ИУ

Конституция и наръчник 2015 г.

Накратко от Конституцията- Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016

За "ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНЕР УИЛ" - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Календар на Инер Уил- крайни срокове валидни за всяка година

Правила за работа на Дистрикт 248 България

Стандартни правила за провеждане на избори

Правила за работа на комисията по предложения

Церемониал на Дистрикт 248 България

Финансови правила на Дистрикт 248 България

Структура на ИНЕР УИЛ. Насоки.

Успешен Клуб - Анализ

Указания за планиране на посещение на IIU президент

Отговорности и задължения на  Националния представител

Национален представител - номинации, гласуване

Прoцедура за разделяне на Дистрикт

Създаване на нов ИУ клуб - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Правила за писане на статия за ИИУ

Конституция и наръчник 2014 г.