Конституция и Ръководства

Изводка от конституцията за финансова дейност

Правила за финансова дейност на Д 248 - актуализирани 2019 г.

Конституция и наръчник 2018 г.

Агитация

Използване на логото на ИУ

Конституция и наръчник 2015 г.

На кратко от Конституцията- Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016

За "ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНЕР УИЛ" - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Календар на Инер Уил- крайни срокове валидни за всяка година

Правила за работа на Дистрикт 248 България

Финансови правила на Дистрикт 248 България-2017-2018-2018

Финансови правила на Дистрикт 248 България-2017

Стандартни правила за провеждане на избори

Правила за работата на комисията по предложенията

Церемониал  на Дистрикт 248 България

Финансови правила на Дистрикт 248 България

Структура на ИНЕР УИЛ. Насоки.

Успешен Клуб – Анализ

Указания за планиране на посещение на ИИУ президент

Отговорности и задължения на Националния Представител

Национален представител - номинации, гласуване

Прoцедура за разделяне на Дистрикт

Създаване на нов ИУ клуб - Филиз Чартър, Конституционен Чеърмен -2016 

Правила за писане на статия за ИИУ

Лого и брандиране

Конституция и наръчник 2014 г.