Годишни отчети и др.

Годишен отчет за дейността на клубовете от Дистрикта - презентация на Дистрикт Чеърмен 2021-2022 Елена Захариева

Годишен отчет за дейността на клубовете от Дистрикта - презентация на Дистрикт Чеърмен 2020-2021 Марияна Петракиева

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта - презентация на Дистрикт Чеърмен 2019-2020  Снежана Тишева

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта - презентация  на Дистрикт Чеърмен 2018-2019 Антоанета Кафеджиева

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта - презентация на Дистрикт Чеърмен 2017-2018 Живка Стоянова

Годишен отчет за дейността на клубовете 2017-2018 текст Живка Стоянова

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта от Дистрикт Чеърмен 2016 - 2017 Снежина Манчорова

Меморандум за разбирателство за проект "В името на розата"

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта от Дистрикт Чеърмен 2015 - 2016 Веселка Асенова

Годишен отчет за дейността на клубовете и Дистрикта от Дистрикт Чеърмен 2014 - 2015 Снежана Шопова